Venované pamiatke Ing. Vladimíra Krčméryho, DrSc.

Venované pamiatke Ing. Vladimíra Krčméryho, DrSc.

Dňa 19. 12. 2014 vo veku nedožitých 84 zomrel Ing. Vladimír Kčméry, DrSc. Narodil sa 31. 01. 1931 v rodine Ing. Ladislava Krčméryho a Margity, rod. Jablonskej.

 

Bol to rod známy svojim kresťanským presvedčením, láskou ku všetkému „slovenskému“ ako aj túžbou po vzdelanosti. Jeho starý otec bol profesorom slovenčiny, „panslávom“, otec jedným z mála vysokoškolsky vzdelaných Slovákov v Československej republike, bojoval v I. svetovej vojne, bol v zajatí na Sibíri, neskôr bol členom Čsl. légií, strýko známym chirurgom a riaditeľom Trnavskej nemocnice.

 

Jeho brat Silvester, bol lekár, aktívny člen katolíckej skupiny mládeže okolo jezuitu, prof. Kolakoviča, aktívny aj v SNP.

 

Po skončení II. svetovej vojny sa spolu aj so sestrou a švagrom angažovali v hnutí „Katolícka akcia“, po februárovom puči 1948 boli sledovaní a neskôr aj súdení a odsúdení, Vladimír na 2 roky, ktoré strávil vo vyšetrovacej väzbe.

 

Po mnohých ťažkostiach doštudoval chémiu na SVŠT a s veľkými problémami sa zamestnal. Bol vzdelaný, húževnatý, pracovitý, významný vedecký pracovník. Bol jedným z najmladších nositeľov vedeckej hodnosti DrSc. Po zmenách v roku 1968 mohol vycestovať, bol na vedeckých študijných pobytoch v USA a neskôr v Japonsku, kde pracoval v kolektíve prof. Umezawu, Watanabeho a Mitsuhashiho. Prof. Umezawa získal neskôr Nobelovu cenu za objavy nových antibiotík, mechanizmov rezistencie na antibiotiká a objavy vakcín.

 

Ing. Vladimír Krčméry, DrSc. má tri deti, sú to lekári, lebo tak si to želal, pretože podľa neho tak môžu najviac pomáhať tým, ktorí najviac trpia a ktorí najviac potrebujú pomoc.

 

Svoje deti viedol aj k aktívnemu ovládaniu cudzích jazykov. Všetky tieto schopnosti nepovažoval za samoúčelné, za prostriedky na dosiahnutie osobnej slávy, ale za prostriedky služby blížnym.

 

Na pohrebe Ing. Vladimíra Krčméryho, DrSc. sa zúčastnili mnohí predstavitelia vedy, školstva, bývalí „spolubojovníci“ za cirkevné a občianske práva, predstavitelia cirkvi, príbuzní, priatelia a známi.

 

Všetci konštatovali, že svojim životom vydal svedectvo viery, aj v dobách prenasledovania nikdy nezradil svoje presvedčenie

 

Ako v príhovore zdôraznil don Anton Srholec, veľmi dobre poznal Ing. Vladimíra Krčméryho, DrSc., jeho manželku im deti, vždy ho srdečne vítali na návštevu a to aj v dobách, kedy to nebolo veľmi „populárne“. Preto nesmútime, nie sú dôležité veľké vence, naopak, vzdávame mu úctu a ďakujeme jemu aj nášmu Pánovi, že sme ho mohli poznať, byť v jeho blízkosti a učiť sa od neho vernosti Bohu, Cirkvi a rodine. Tešíme sa na stretnutie s ním v našej ozajstnej vlasti s našim nebeským Otcom. 

 

Mgr. Stanislav Špánik, PhD., šéfredaktor