Valentín verzus Láska

Valentín verzus Láska

V  mesiaci február si pripomíname komerčný sviatok Valentín. Tento sviatok sa chápe ako deň zamilovaných, alebo deň lásky, obdarovávania. Často si všímam, že v  tento deň si zvykneme písať nežné lístočky, objímame sa, bozkávame sa a šepkáme si pekné slová. Tieto slová často majú platnosť iba 14. februára a  potom sa všetko dá do starých koľají. Skúsme si položiť otázky: Prečo prejavovať lásku iba na Valentína? Čo je vlastne skutočná láska?

     V liste Korinťanom je láska definovaná: „Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí... Nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. všetko znáša,.“ láska nikdy nezanikne... “ 1 Kor 13 Skúsme žiť podľa tejto lásky po celý rok a  nebojme sa povedať partnerke, partnerovi či manželke, manželovi Mám ťa rád/a, Ľúbim ťa a ten úprimný úsmev či pohladenie poteší viac ako nejaký valentínky rituál opakujúci sa každý rok.

     14. februára si v cirkvi pripomíname sviatok sv. Cyrila ako mnícha a  sv. Metoda arcibiskupa. Ony sú slovenskí apoštoli ale aj spolupatróni Európy. Milovali Krista celý svoj život, čiže prejavovali lásku celý život nie iba jeden deň. Vo všeobecnom rímskom kalendári sa slávi ich sviatok práve vtedy, keď si mnohý z  nás pripomínajú Valentína. Na Slovenskú sa svätí solúnski bratia oslavujú 5. júla. Vo februári pripadá výročie smrti sv. Cyrila. Títo hrdinovia sa zaslúžilí o  to, aby aj jednoduchý, nevzdelaní ľudia mohli rozumieť liturgii. Podarilo sa im to. Vďaka ním môžeme rozumieť liturgii v  našom rodnom jazyku. Tu môžeme vidieť veľa lásky aj napriek prenasledovaniu a neprajníkom, ktorý sa snažili o to, aby sa liturgia slávila iba v latinskom jazyku. Nech sú títo muži naším vzorom v  našich životoch. Buďme aj mi plný lásky, tak ako ony a  to nielen na Valentína, ale stále nech každý jeden deň aj ten všedný je pre nás Valentínom

Martin Lukáč, Ústav sociálnej práce - študent