Študentská konferencia: Spiritualita v rozvojových a humanitárnych činnostiach.

Študentská konferencia: Spiritualita v rozvojových a humanitárnych činnostiach.

Dňa 12.12.2014 sa v priestoroch auly Inštitútu misijnej práce a tropického zdravotníctva na Poliankach konala 1. študentská konferencia na tému Spiritualita v rozvojových a humanitárnych činnostiach. 

 

Organizoval ju tím študentov 3.ročníka denného štúdia z Katedry misiológie pod odborným dozorom prof. Ing. PhDr. Ladislava Bučka, PhD. Za tím študentov viedla organizáciu konferencie Ivana Nováková a konferenciu moderovala Sabína Brédová. Samotný nápad zorganizovať študentskú konferenciu a podeliť sa tak nielen o svoje poznatky vznikol po ich návrate z rôznych krajín a rôznych typov misií na ktorých boli počas leta v zahraničí.

 

Mohlo by vás zaujímať: Okultná symbolika ako súčasný fenomén medzi mladými ľuďmi (Occult symbolism as the current phenomenon among young people)>> 

 

Na úvod konferencie vystúpil so svojím príspevkom na tému Čo je to spiritualita? Prof. Ladislav Bučko a pridal zopár svojich príbehov zo svojho prvého dlhodobého misijného pôsobenia v Rusku krátko po rozpade ZSSR spolu s malou hudobnou vsuvkou, za ktorú získal veľký aplauz.

Ako druhá účastníčka konferencie vystúpila Zuzana Kralinská aby nám porozprávala o svojom pôsobení a práci so ženami na misii v Rwanade.

Konferencia však mala aj zahraničných účastníkov. Z Čiech pozvanie prijala a so svojím vystúpením na tému Uganda/Zimbabwe – zdravotně-sociální aspekty v kontextu rozvojové spolupráce vystúpila PhDr. Monika Nová. Poslucháčom konferencie zároveň predstavila význam afrického slova UBUNTU. Do angličtiny prekladaného ako humanity to others či I am because of you prípadne I am what I am because of who we all are. V našom jazyku prekladaného ako komunita, spolupatričnosť a spolupodpora. Pripomenula nám tak, prečo tu sme a zároveň poukázala na rozdielne hodnoty a sny jednotlivých ľudí v Európe a Afrike.

V rozdieloch medzi Afrikou a Európu vo svojom príspevku o misiách na týchto kontinentoch pokračovala a o svojich osobných spirituálnych skúsenostiach z misií rozprávala následne aj PhDr.Jaroslava Poloňová, PhD.

Sabína Brédová so svojou prednáškou Antimalnutričný projekt s deťmi – Karnataka, India nás zas v čase preniesla do Indie a jej zaujímavostí.

V Indii sme ostali mysľou aj po obede. Vďaka Mgr. Lukášovi Zamborskému sme ju mali možnosť vnímať z jeho pohľadu ako erudovaného religionistu a logistu na misii. V príspevku načrtol aj možnosti výskumu na misii v zahraničí, ktoré má religionista a ktorému by sa rád v budúcnosti venoval.

Po krátkej prestávke nám vo svojom príspevku Honduras – komunita Garifuno a bratia Vincentíni P.ThDr. Jaroslav Jaššo CM, PhD. pripomenul aká dôležitá je jednota nielen s Bohom, ale aj so sebou samým pri práci na misiách nielen v zahraničí. Že ak naozaj žijeme tým, čo robíme a robíme to čím žijeme a sme o tom presvedčení, bude to mať väčší dosah na úspech našej práce a prejaví sa to aj v jej výsledkoch. Pripomenul nám, prečo je tak dôležitá pri našej práci autentickosť a pokora. Voči sebe, voči našim klientom aj kolegom.

Ing. Eva Orčíková nám vo svojom príspevku Misia v detskom domove v Bolívii a jej vplyv na spiritualitu dobrovoľníka ukázala a vysvetlila, ako dôležitá je pre dobrovoľníka na misiách komunita ľudí približne v rovnakom veku, s ktorými sa môže pracovník na misii porozprávať nielen o pracovných problémoch.

Konferenciu poctil na koniec svojou prítomnosťou prof. MUDr. Vladimír Krčméry DrSc. Vo svojom príhovore vyzdvihol nápad študentov zorganizovať 1. ročník študentskej konferencie v histórii školy a zároveň dodal, že dúfa, že nebol posledným a bude mať možnosť prísť aj o rok na ďalšiu takúto konferenciu organizovanú študentmi našej školy. 

Po jeho príhovore nasledovala záverečná diskusia študentov spolu s prof. Krčmérym a prof.Bučkom.

Autor: Adela Holáková