POZVÁNKA

POZVÁNKA

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a ďalší domáci a zahraniční partneri Vás srdečne pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Medzinárodný dialóg o aspektoch sociálnej patológie medzi deťmi, adolescentmi a mladými dospelými 

 

SPAY 2016 (Social Pathology Among Youth) sociálno-patologické javy u detí a mládeže 

Dátum konferencie: 10. marec 2016 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko 

Kontakt: e-mail: conference.seu@gmail.com, web: www.socworkmeetings.webnode.sk 

 

Detská univerzita

VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave organizuje v rámci jarných prázdnin 

DETSKÚ UNIVERZITU 

Termín: 22.2.2016 - 26.2.2016 

Miesto: Námestie 1. mája 1., Bratislava (vedľa Grasalkovičovho paláca) 

Kontakt: e-mail: detskauniverzita.seu@gmail.com 

Pripravené sú zaujímavé prednášky a sprievodné podujatia. 

Srdečne pozývame školákov vo veku od 7 do 15 rokov