Pôst

Pôst

Pred pár týždňami sme si pripomínali sviatky narodenia Ježiša Krista a s radosťou sme spievali ,,Dnes sa nám narodil spasiteľ Kristus Pán”! Toto vianočné, pre mnohých čarovné obdobie trvalo do 11. januára 2015. Ďalší, veľmi významný kresťanský sviatok začíta 18. februára pôstnym obdobím. Hovoríme o najväčšom kresťanskom sviatku v  roku Veľká noc, ktorej začiatok pripadá na piatok 3. aprí- la. Pôstne obdobie nám dáva priestor na hlboké zamyslenie sa nad zmyslom pozemského života, cez utrpenie Pána Ježiša.

 

Kríž. Mnohí z nás vnímame kríž ako zlo, utrpenie, bolesť. Práve nastavajú pôstne obdobie nám dáva priestor pozrieť sa na kríž inými očami. Pozrieť sa na bolesť a utrpenie cez lásku. Tým, že Pán Ježiš položil na naše plecia kríž, nám ukazuje cestu. Ukazujem nám cestu preto, že miluje každého z nás. Láskou láme všetky naše hriechy. Preto aj toto blížiace sa pôstne obdobie nech je pre nás radosťou, že Pán Ježiš nám dáva toľko veľa lásky tým, že na seba berie ťarchu našich hriechov.

Kresťania celého sveta sa počas pôstu dôstojne a s úctou pripravujú na Kristovo víťazstvo nad smrťou. Skúsme sa, každý z  nás, v  období nastavajúceho pôstneho obdobia stíšiť a venovať svoje myšlienky láske všetkým vôkol nás.

Miluj Boha, miluj kríž a uvidíš, že zvíťazíš!

Martin Lukáč, Ústav sociálnej práce - študent