PhDr. Dagmar Štiavnická, Dis. Viceprezidentka a členka výkonne rady Alumni klubu Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

PhDr. Dagmar Štiavnická, Dis. Viceprezidentka a členka výkonne rady Alumni klubu Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Časopis Bonitas je určený predovšetkým mladým ľuďom, študentom stredných škôl, ktorí majú ešte svoje sny. Nuž moja prvá trochu netradičná otázka znie: Aký bol Váš najväčší detský sen? Splnil sa?

Podľa seba určite viete, že v detskom veku je všetko bezstarostné a deti ako rastú a dospievajú majú v každom veku rôzne sny a túžby, dá sa povedať, že žijú v rozprávkovom svete. Mnohokrát sú ich sny ovplyvnené aj čítaním romantických príbehov, alebo zaujímavých sfilmovaných podmanivých príbehov. Tiež som prežívala nádherné sny v detstve a chcela som sa stať okrem iného aj detskou lekárkou, takže sen sa nestal skutočnosťou...

 

Čo Vás viedlo k sociálnej práci? Čo bolo tým motorom a podnetom pre Vašu prácu a pôsobenie v tejto oblasti? 

Moja práca, ktorú vykonávam v Zariadení pre seniorov, mi je veľmi blízka nielen hlbokým záujmom o sociálne problémy, ale aj v snahe zlepšiť kvalitu  života a ich sociálnu situáciu. Mnohokrát si v živote neuvedomujeme, že starší ľudia sa stá- vajú studnicou múdrosti a ich skúsenosti a nazbieraná životná múdrosť sú nenahraditeľným prínosom nielen pre spoločnosť ako takú, ale aj pre náš osobný život. Títo ľudia si zaslúžia sociálne istoty, stabilitu a vieru v lepšiu budúcnosť. Pýtate sa ma, čo bolo motorom a podnetom pre moju prácu a pôsobenia v tejto sociálnej oblasti. Myslím si, že v mojom rannom detstve, keď sme bývali s mojou starkou a starkým, s ktorými som prežívala nádherné detstvo v úžasnom prostredí ovocných stromov a s vôňou pivó- nií, gladiol a papradí, boli práve oni, ktorí ma ovplyvnili v mojej dospelosti a pri výbere môjho povolania, ale aj poslania. Dodnes si pamätám ich láskavosť, pevnú vôľu, vytrvalosť a nezištnú pomoc druhým, ako aj ich lásku a vieru k Pánu Bohu a k matke Božej.

 

Študenti Vás môžu poznať ako viceprezidentku Alumni klubu VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Čo bolo podľa Vás podnetom k založeniu klubu? 

Myslím si, že na túto otázku by mali odpovedať kompetentnejší a hlavne iniciátori založenia Alumni klubu, ale z môjho pohľadu a uvažovania, ako absolventky tejto vysokej školy, podnetom k založeniu Alumni klubu VŠZaSP sv. Alžbety bolo zlepšenie vzájomnej informovanosti medzi školou a študentmi, zlepšenie prepojenia školy a praxe, zabezpečenie ešte kvalitnejšieho vzdelania, ako aj rozvinúť celoživotné vzdelávanie, vzdelávanie pri výskume, ako aj poskytnutie pomoci pri hľadaní práce, a tiež viesť študentov a pedagógov k zá- sadám kresťanskej viery a zodpovednosti a šíriť odkaz sv. Alžbety, bratislavskej rodáčky, slúžiť chorým a chudobným.

 

Kto všetko sa môže prihlásiť do klubu a čo tým môže získať?

Prihlásiť sa do nášho Alumni klubu sa môže každý študent, ktorý ukončil štúdium na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, títo absolventi získajú množstvo užitočných informácií o možnostiach zvyšovania ich kariéry, a to pomocou ďalšieho vzdelávania, ďalej ako  pracovať s ohrozenými skupinami ľudí, ako pomáhať riešiť problémy ľuďom, ktorí ich nedokážu vyriešiť sami a tiež pracovať nielen  pre domáce, ale aj zahraničné zdravotnícke, sociálne,  humanitárne, charitatívne ale aj misijné činnosti.

 

Plánuje Alumni klub v najbližšej dobe nejaké spoločenské akcie? Aké?

Určite Vás potešíme informáciou o našom prvom reprezentačnom plese absolventov a pedagógov VŠZaSP sv. Alžbety, ktorý by sa mal uskutočniť pri dostatočnom počte záujemcov v januári 2016 na našom detašovanom pracovisku v Gabčíkove, ale podrobnejšie informácie o 1. Plese VŠZaSP sv. Alžbety budú uverejnené na našej webovej stránke Alumni klubu. 

 

Ďakujeme za rozhovor!

 

Bc. Adela Holáková, Ústav sociálnej práce - študent