Patrocínium v Šaštíne - 15. septembra 2015

Patrocínium v Šaštíne - 15. septembra 2015
 
Každoročne si slovenský národ pripomína Sedembolestnú Pannu Máriu. My, národ slovenský, si uctievame Božiu Matku ako svoju národnú Patrónku. V iných krajinách je známa pod menom „Bolestná Panna Mária“ (lat. Virgo Maria Dolorosa).
 
Samozrejme, „sedem“ je symbolické číslo. Panna Mária mala vo svojom živote 
mnoho bolestí. Celý jej život je popretkávaný nečakanými, bolestnými udalosťami. 
Číslo sedem v biblickom slova zmysle znamená plnosť. No predsa tradícia hovorí o 
konkrétnych siedmich bolestiach, ktoré Panna Mária vo svojom živote prežila. Sú to:
 
1.Proroctvo Simeona v chráme („tvoju dušu prenikne meč“)
 
2.Útek do Egypta pred kráľom Herodesom, ktorý chcel zabiť malého Ježiša
 
3.Strata dvanásťročného Ježiša v chráme
 
4.Stretnutie s Ježišom na krížovej ceste
 
5.Ukrižovanie a smrť Ježiša
 
6.Snímanie z kríža
 
7.Ježišov pohreb
 
Prvé stopy sviatku Sedembolestnej Panny Márie badať v 15. storočí. Prvá zmienka o 
ňom pochádza z roku 1412, kedy sa o ňom hovorilo na cirkevnom sneme v Kolíne 
nad Rýnom. Pre celú Cirkev bol ustanovený pápežom Benediktom XIII. v roku 1727. 
Ten istý pápež povolil, aby sa Sedembolestná Panna Mária uctievala ako Patrónka 
Slovenska. Najväčšou národnou svätyňou Sedembolestnej Panny Márie je u nás 
bazilika minor v Šaštíne. Dejiny tohto chrámu siahajú do roku 1564. Za baziliku minor 
bola vyhlásená pápežom Pavlom VI. v roku 1964. Ten istý pápež v roku 1966 riadne 
ustanovil a vyhlásil Sedembolestnú Pannu Máriu za hlavnú Patrónku Slovenska. 
 
Každoročne na tento sviatok a na Turíce tisíce pútnikov putujú do Šaštínskej baziliky, 
kedy bývajú hlavné púte, aby si uctili našu Patrónku a vyprosili pomoc v bolestiach a 
utrpení každodenného života. 
 
Mnohí z nás prichádzame predložiť Matke Sedembolestnej svoje prosby, vďaky, 
radosti....ale hlavne prosíme Matku za celé Slovensko, aby ho chránila svojou rukou 
pred nástrahami, nebezpečenstvom, vojnou....Preto ďakujme Matke Národa za to, že 
nás ochraňuje a prosí za nás u svojho Syna Ježiša.
 
Martin Lukáč