Memoriál: Ing. Ján Juristy, PhD.

Memoriál: Ing. Ján Juristy, PhD.

Dňa 14.11.2015 nás náhle opustil náš kamarát, kolega, Ing. Ján Juristy, PhD. Pohreb sa konal 17.11.2015. 

 

V septembri tohto roku, keď sme mali štátnice, sa mi Janko prihovoril slovami: „Prosím, mohli by sme si potykať?“ Neváhal som ani sekundu. Janka som poznal krátko, azda len 9 mesiacov, no boli to pre mňa mesiace plné radosti, pretože tí, ktorí ho poznali, vedeli, že Janko bol ten, ktorý každého motivoval, povzbudzoval. Dňa 16.11.2015 som mal prednášku, na ktorej som študentom hovoril, aby si zapísali u môjho kolegu Janka seminár zo štatistiky, lebo tento seminár je veľmi potrebný k  písaniu magisterskej práce. O  10 minút neskôr mi bolo oznámené, že Janko cez víkend zomrel... 

 

Kto bol Ján Juristy? 

Narodil sa 4. mája 1963 v  Trstenej. Študoval na Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach. V roku 1987 ukončil magisterské vysokoškolské štúdium na Slovenskej vysokej škole technickej. V  roku 2004 ukončil magisterské vysokoškolské štúdium na UKF v  Nitre. V  roku 2008 získal pedagogickú spôsobilosť na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a v roku 2010 ukončil PhD. štúdium na Trnavskej univerzite. Pracoval a  vyučoval na Gymnáziu Janka Kráľa v  Zlatých Moravciach, na SVŠT v  Bratislave, RKCMBF UK v  Bratislave, TU v  Trnave. Jeho posledným zamestná- vateľom bola Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, kde pracoval ako vysokoškolský pedagóg, ktorý bol nadmieru obľúbený medzi študentmi i  kolegami. Bol držiteľom WHO certifikátu v rámci tropických chorôb, ľudských práv a práv detí. Na pohrebe sa zúčastnilo približne 120 ľudí, z toho asi 15 študentov a približne 10 kolegov z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Smútočný prejav k rodine mala pani prof. MUDr. Eva Grey, PhD., vedúca Ústavu sociálnej práce Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a  Jankov dlhoročný priateľ, kňaz z  gymnaziálnych štúdií, ktorý v príhovore povedal: „Janko bol pekná kvetinka medzi nami všetkými. A Pán Boh si vždy a rád zoberie pekné kvetinky k sebe.“ 

 

Slovami evanjelistu Jána: „Nezomrie navždy ten, kto žije a  verí vo mňa.“ – sa lúčime s našim drahým, milovaným kamarátom, pedagógom, kolegom i  my, z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Janko, s úctou, vďakou k tvojej práci a modlitbovým vyprosovaním večného života, zostávajú tvoji kolegovia. 

 

doc. PaedDr. PhDr. Pavol Tománek, PhD.

Foto: edwud.com