Ľudské práva žien a rodová rovnosť

Ľudské práva žien a rodová rovnosť
Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien Európska komisia pripomenula svoje odhodlanie odstraňovať rodovú nerovnosť v rámci celej EÚ.
 
Otázky súvisiace s rodovou rovnosťou sú vo verejnom diskurze často predmetom vášnivých debát, a to najmä preto, že skúmajú vzťahy, rozdelenie rolí a moci medzi pohlaviami. Na Slovensku je rozdiel v odmeňovaní medzi pohlaviami 19.8%! Nerovnosť medzi mužmi a ženami je celkovo stále veľmi rozšírená. Podľa respondentov je najefektívnejším nástrojom na dosiahnutie vyššieho počtu žien na pracovnom trhu vyrovnať ich platy. No naozaj by to stačilo?
 
Report on equality between women and men prichádza so zistením, že spomínané rozdiely medzi pohlaviami sa síce v posledných desaťročiach zúžili, ale stále sú veľmi veľké medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ. Ženy za hodinu v priemere zarobia o 16.4% menej ako muži. Tento rozdiel je nižší ako 10% v Slovinsku (3.2%), na Malte (5.1%), v Poľsku (6.4%), Taliansku (7.3%), Chorvátsku (7.4%), Luxembursku (8.6%), Rumunsku (9.1%) a v Belgicku (9.8%). Viac ako 20 percentný rozdiel majú v Estónsku (29.9%), Rakúsku (23.0%), v Českej republike (22.1%) a v Nemecku (21.6%)!
 
Rozdiely pretrvávajú aj napriek tomu, že takmer polovicu pracovnej sily na trhu práce tvoria ženy. Žien je však stále relatívne málo napríklad v manažérskych pozíciách. Je preto dôležité spomenúť, že ženy disponujú vo všeobecnosti vyšším vzdelaním ako muži, viac ako 60% absolventov vysokých škôl tvoria práve ženy. Ani to však nestačí.
 
 
„Európske ženy museli v roku 2014 pracovať za rovnakú mzdu o dva mesiace dlhšie ako muži, Slovenky za rovnakú odmenu strávili v práci ešte viacej času. Rozdiel v platoch medzi mužmi a ženami je na Slovensku 19.8%, čo je viac ako európsky priemer. Tiež zamestnanosť žien je u nás podstatne nižšia ako u mužov. S cieľom zlepšiť situáciu Európska únia podporuje na Slovensku rôzne projekty na zvýšenie zamestnanosti žien a odstránenia rozdielov v odmeňovaní. Príkladom môžu byť projekty na zvýšenie kapacity v predškolských zariadeniach, firemné škôlky a podpora flexibilnejších foriem zamestnávania žien.”, povedal Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
 
 
Zuzana Rusnačeková
Ústav sociálnej práce - študent