Editoriál 1/2014

Editoriál 1/2014
Milí študenti, pedagógovia, priatelia misijných a rozvojových projektov VŠ ZaSP sv. Alžbety.
 
 
Blíži sa 3. adventná nedeľa, ktorá bude v katolíckej cirkvi venovaná modlitbe za zjednotenie kresťanov, za ekumenický dialóg, a tiež za utíšenie vojen a nepokojov vo svete. Tak ako rôzne ekumenické spoločenstvá pozývajú v tomto čase k zamysleniu, stíšeniu a šíreniu dobrých správ v období, kedy sme presýtení negatívnym populizmom, medializáciou škandálov, skresleným (alebo žiadnym) informovaním o spoločenskom dianí, utrpení a nezmyselnom krviprelievaní v mnohých oblastiach sveta, v ktorých princípy humanizmu, altruizmu a solidarity nahradili iné záujmy jednotlivcov, či extrémistických skupín, práve tu povstáva dávna potreba hovoriť pravdivo o tom, čo sa deje v našej spoločnosti, o problémoch, výzvach a možnostiach, ktorými disponujeme, preto, aby sa spoločenský negativizmus týchto čias zmenil na civilizáciu dobra a pokoja. Práve v tomto období kontrastov a Adventu, kedy cítime, že by sa svet, rodinné a pracovné spoločenstvá a obzvlášť každý z nás osobne mal stíšiť, byť vnímavejší na potreby iných, znížiť stres z celoročného neustále sa zvyšujúceho tempa v pracovnom a študijnom nasadení, ako aj zanechať sváry, ktoré znižujú kvalitu nášho ľudského života... práve teraz ku vám prichádzame s novým časopisom našej alma mater VŠ ZaSP sv. Alžbety.
 
Redakčná rada, ktorú tvoria študenti a pedagógovia VŠ ZaSP sv. Alžbety, ako aj bývalí študenti, ktorí sú dnes už profesionálmi vo svojom odbore doma i vo svete, vám v tomto adventno-vianočnom prvom čísle ponúka vo svojich vlastných príspevkoch priblíženie života na našej vysokej škole. Dočítate sa tu mnoho zaujímavých vecí nie len o Vianociach a ich rôznom prežívaní v rôznych častiach sveta, ale i o odborných podujatiach, ktoré sa konali, či chystajú, ako aj o našich humanitárnych a rozvojových projektoch. V každom čísle vám predstavíme niektorú osobnosť z radov študentov, pedagógov a zavedieme vás do niekoľko tisíc kilometrov vzdialených o krajín, na niektorý z rozvojových projektov VŠ ZaSP sv. Alžbety a predstavíme vám aj odborné témy, ktoré by mohli 
rozšíriť spektrum vašich vedomostí z oblasti sociálnej práce, verejného zdravotníctva, rozvojovej pomoci, misijnej a charitatívnej činnosti, psychológie, ošetrovateľstva, sociológie, manažmentu a podobne. Dúfam, že si školský časopis obľúbite a budete ho podporovať, či už čítaním našich príspevkov (aj online) alebo aj aktívnym prispievaním.     
 
Vzhľadom na blížiace sa Vianočné sviatky, vám všetkým chcem v mene vedenia VŠ ZaSP sv. Alžbety a redakčnej rady časopisu popriať požehnané, milosťou a darom pokoja naplnené sviatky Narodenia Pána, aby ste načerpali silu do ďalšieho osobného rastu v múdrosti a poznaní, či už v štúdiu alebo bádaní, a aby ste mohli robiť náš svet lepším a životy ľudí vôkol vás naplnenejšími.
 
Jozef Šuvada – garant 
Stanislav Špánik, šéfredaktor