Editorial 2/2015

Editorial 2/2015
Začal sa nový školský rok a vychádza nové číslo nášho časopisu. Srdečne Vás všetkých pozdravujem 
 
v mene jeho tvorcov. Vysoká škola vstupuje do xx roku svojej existencie a preto jej želáme veľa 
 
dobrých študentov, pedagógov, kvalitných projektov, úspechov, všetkým hojnosť Božích milostí, 
 
pevného zdravia, veľa lásky, dobrých nápadov a dostatok sily pre ich realizáciu. 
 
Jeseň je veľmi zaujímavé ročné obdobie. Je časom hojnosti a plodnosti, zberu úrody, nádherných 
 
farieb listov na stromoch. Je súčasne obdobím, kedy už býva chladno, niekedy už prírodu  bičujú 
 
dažde a vetry, stromy strácajú lístie. Pripomíname  si všetkých svätých aj všetkých verných zosnulých.
 
 
Práve v týchto dňoch sme sa dozvedeli správu, ktorá akoby zapadala do tohto obdobia. Zomrel 
 
kardinál Korec. Mnohí ho už nepoznali, iní to komentovali, že „vlastnil“ takmer polovicu Nitry a keby 
 
sa použili všetky jeho „majetky“, Slovensko by nemalo finančné problémy. Takto sa chová slovenský 
 
národ k svojim veľkým synom. Môžeme mať rôzne názory na činnosť kardinála Korca po vzniku SR, 
 
ale za totality to bol neohrozený predstaviteľ Cirkvi, verný napriek všetkým utrpeniam, kňaz, biskup, 
 
učiteľ, vzor. Publikoval v „samizdatoch“ mnoho zásadných vieroučných publikácií, predstavoval 
 
hlavnú autoritu „neoficiálnej“ Cirkvi, apoštol medzi mladými aj robotníkmi, filozof aj moralista. 
 
Veľký bol aj jeho podiel na organizovaní a riadení celej „podzemnej“ Cirkvi. Odišiel posledný 
 
„velikán“ významnej „trojice“ – Jukl, Korec, Krčméry. Naozaj by sme nemali zabúdať na veľkých 
 
a významných synov slovenského národa. Minulosť nemôžeme zmeniť, je pre nás poučením 
 
a zdrojom skúseností, je učiteľkou, aby sme budovali budúcnosť poučení z chýb minulosti. Máme 
 
bohatú históriu, nie je dôvod, aby sme sa o ňu ochudobňovali.
 
 
Česť pamiatke otca kardinála Korca!
 
 
V čísle, ktoré dostávate do rúk, je veľmi zaujímavý článok o tom, že  Inštitút Misijnej práce 
 
a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 
 
v máji tohto roku začal spoluprácu so zaujímavou a unikátnou ruskou univerzitou.
 
 
Názory na Rusko sú v súčasnosti aj v slovenskej spoločnosti veľmi polarizované. Preto radi 
 
prezentujeme informáciu, ktorá nie je zaťažená politikou, ale je príkladom a vzorom aj pre Slovensko.
 
 
V roku 1990 bol v Moskve zriadený štátny inštitút zameraný na vysokoškolské vzdelávanie osôb so 
 
zdravotným postihnutím. Neskôr sa inštitút pod vedením súčasného rektora pretransformoval na 
 
univerzitu inkluzívneho vzdelávania, ktorá nesie názov Moskovská štátna humanitárno-ekonomická 
 
univerzita (Moskovskij gosudarstvennyj gumanitarno-ekonomičeskij universitet - MGGEU). To 
 
znamená, že na univerzite študujú mladí ľudia s telesným postihnutým spolu so študentmi, ktorí 
 
nemajú zdravotné postihnutie. Dúfame, že spolupráca Vysokej školy sv. Alžbety a MGGEU prinesie 
 
veľa inšpirácie a konkrétnych príkladov, ako zlepšiť situáciu na Slovensku a úspešne dotiahnuť úsilie 
 
VŠsv.Alžbety o inkluzívne vzdelávanie do širšieho povedomia a konkrétnej praxe.
 
 
Nie je možné obísť tému migrantov a utečencov. Na jednej strane je zložité hľadať riešenie problému, 
 
ktorý pre ľahostajnosť politikov Európskej únie prerástol do problému kolosálnych rozmerov. Na 
 
druhej strane sú v našej blízkosti desaťtisíce ľudí, mnohí z nich potrebujú reálnu, konkrétnu pomoc. 
 
Na jednej strane „moslimská“ invázia do „kresťanskej“ Európy. Najhlasnejšie na ňu upozorňujú 
 
agnostici a liberáli. Na druhej strane ľudia, ktorí hladujú, trpia zimou a nedostatkom, chorí, matky 
 
s malými deťmi. 
 
 
Všetci, ktorí neváhali, nevypočítavali, nekalkulovali, ale akýmkoľvek spôsobom išli a pomáhali, či už 
 
materiálne, zdravotne, aktívnou službou, si zasluhujú uznanie a vďaku. V praxi realizovali poslanie, 
 
ktoré je aj hlavným poslaním Vysokej školy sv. Alžbety – pomáhať tam, kde je to potrebné najviac.
 
Časopis  Bonitas – časopis vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety chce prinášať 
 
aktuálne informácie o živote školy, aktivitách vedeckých, pedagogických, spoločenských, 
 
duchovných.
 
 
Ďakujeme všetkým, ktorí aktívne prikladajú ruku k dielu. Vyzývame a pozývame všetkých prípadných 
 
záujemcov, aby sa s nami podelili o svoje vlastné skúsenosti, plány, aktuálne informácie.
 
Časopis Bonitas vychádza aj na internete – bonitas-seu.sk, nájdete nás aj na facebooku – bonitas-
 
 
 
Stanislav Špánik, šéfredaktor