Editoriál 1/2015

Editoriál 1/2015

Srdečne Vás všetkých pozdravujem v mene tvorcov nového časopisu, ktorý nesie názov „Bonitas“

 

V decembri 2014 vyšlo online číslo a dnes na prahu nového roka 2015 k vám prichádzame s prvým tlačeným číslom (ktoré o pár dní nájdete aj online). Sú to dobré dôvody, aby som nám všetkým zaželal hojnosť Božích milostí, pevného zdravia, veľa lásky, dobrých nápadov a dostatok sily pre ich realizáciu. Žijeme v čase nadmerného množstva nových informácií a nový časopis? Informácií je síce veľa, ale táto kvantita nemá nič spoločné s kvalitou. Dokonca si dovolím povedať, že sme priam zavalení informáciami účelovými, tendenčnými a žiaľ, veľmi často aj nepravdivými. Preto silno cítime /alebo vnímame potrebu prinášať a šíriť pravdivé, zrozumiteľné správy, tak medzi študentami, profesionálmi ako aj v našej slovenskej spoločnosti. 

 

Práve tento prístup nás podnietil pre vydávanie Bonitasu – časopisu Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (VŠ ZaSP sv. Alžbety). Tento časopis je určený primárne študentom, pedagógom a prípadným záujemcom o štúdium na VŠ ZaSP. Na jeho tvorbe sa podieľajú študenti a pedagógovia VŠ ZaSP sv. Alžbety. Bude zároveň poskytovať priestor študentom a pedagógom na publikovanie ich názorov, úvah, širokého spektra odborných článkov. 

 

Veríme, že bude platformou pre širokú publicitu, kde budeme môcť informovať všetkých, ktorých zaujíma pomoc druhým o projektoch našej školy, o stave tých, ktoré prebiehajú ako aj o tých, ktoré sa perspektívne pripravujú. 

 

Už v prvom čísle nájdete správy o ľuďoch, ktorí boli hrdinami na svojom mieste, ktorí vydali svedectvo o pravde. Aj keď už nie sú medzi nami, aké je len ich svedectvo aktuálne. Veď práve v týchto časoch prebieha veľmi intenzívny boj medzi pravdou a lžou. Nech sú nám príkladom, aby aj my sme sa nebáli moci, aby sme sa nedali zastrašiť, aby aj my sme boli hodní a schopní vydať svedectvo. 

 

Pevne verím, že sa nám naše plány a predsavzatia s našim časopisom podarí realizovať v plnom rozsahu. Samozrejme aj s Vašou pomocou a Vašimi príspevkami. 

 

Mgr. Stanislav Špánik, PhD. šéfredaktor