Detská univerzita VŠZaSP 2015

Detská univerzita VŠZaSP 2015

Detská univerzita sa konala od 2.03.2015 do 6.03.2015. To, ako to na vysokej škole chodí si mali možnosť vyskúšať deti od 7 do 14 rokov.


Poslaním Detskej univerzity je okrem zmysluplného využitia voľného prázdninového času aj podpora záujmu detí o nadobudnutie vedomostí a zvýšenie záujmu o štúdium na vysokej škole. Pre deti bol zabezpečený bohatý program s množstvom zaujímavých aktivít, ktorý prebiehal nasledovne:

 

2.3.2015

od 07.30 hod. - 09.00 hod. práca s animátormi                

od 09.00 hod. - 09.45 hod. IMATRIKULÁCIE a zápis študentov detskej univerzity                

od 09.45 hod. - 09.55 hod. prestávka                

od 09.55 hod.  - 10.40 hod. prednáška „ Ako ma svet omámi“ Mgr. Kuchárová B.                

od 10.40 hod. - 10.50 hod. prestávka                

od 10.50 hod. - 11.35 hod. „Ako sa žije na ulici“ praktické zručnosti terénnehosociálneho pracovníka  k prednáške „Ako ma svet omámi“ 

od 11.35 hod. - 11.45 hod. prestávka                

od 11.45 hod. - 12.30 hod. diskusia na prednášanú tému „ Ako ma svet omámi“                

od 12.30 hod.  odchod na obed                

od 12.30 hod. - 13.15 hod. obed                

od 13.15 hod. - 15.00 hod. NR SR – parlament, alebo pohodové popoludnie s gitarou

od 15.00 hod. – 16.00 hod. práca s animátormi 

3.3.2015 

od 07.30 hod. - 09.00 hod. práca s animátormi

od 09.00 hod. - 09.45 hod. prednáška „Neposlušné deti a čo s nimi“ PhDr. Mgr.Bryndzák P., PhD                

od 09.45 hod. - 09.55 hod. prestávka               

od 09.55 hod. - 10.40 hod. „Ako odolávať nástrahám okolia“ praktické zručnostiterénneho sociálneho pracovníka  k prednáške „Neposlušné deti a čo s nimi“ 

od 10.40 hod. - 10.50 hod. prestávka             

od 10.50 hod.- 11.35 hod. diskusia na prednášanú tému „Neposlušné deti a čos nimi“

od 11.35 hod. - 11.45 hod. prestávkaod 11.45 hod. odchod na obed                

od 11.45 hod. - 13.00 hod. obed                

od 13.00 hod. - 15.00 hod. návšteva detského múzea „ Vzdialení , a predsa blízki“ 

od 15.00 hod. – 16.00 hod. práca s animátormi

4.3.2015

od 07.30 hod. - 09.00 hod. práca s animátormi                

od 09.00 hod. - 09.45 hod. prednáška „Moja rodina – môj domov, môj hrad“PhDr. Bujdová N., PhD.                

od 09.45 hod. - 09.55 hod. prestávka                

od 09.55 hod. - 10.40 hod.  praktické zručnosti – modelové situácie                  

od 10.40 hod. - 10.50 hod. prestávka                

od 10.50 hod.- 11.35 hod. diskusia na prednášanú tému „Moja rodina – môjdomov, môj hrad“

od 11.35 hod. - 11.45 hod. prestávkaod 11.45 hod. odchod na obed                

od 11.45 hod. - 13.00 hod. obed                

od 13.00 hod. - 15.00 hod.  Linka detskej istoty                

od 15.00 hod. – 16.00 hod. práca s animátormi

5.3.2015

od 07.30 hod. - 09.00 hod. práca s animátormi               

od 09.00 hod. - 09.45 hod. prednáška „Vírusy a bacily okolo nás“ doc. MUDr.Šuvada J., PhD., MPH               

od 09.45 hod. - 09.55 hod. prestávka               

od 09.55 hod. - 10.40 hod. Workshop Emergency              

od 10.40 hod. - 10.50 hod. prestávka               

od 10.50 hod.- 11.35 hod. diskusia na prednášanú tému  „Kyberšikana“  doc.PaedDr. PhDr. Pavol Tománek, PhD.

od 11.35 hod. - 11.45 hod. prestávkaod 11.45 hod. odchod na obed                

od 11.45 hod. - 13.00 hod. obed                

od 13.00 hod. - 15.00 hod. Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana                

od 15.00 hod. – 16.00 hod. práca s animátormi

6.3.2015

od 07.30 hod. - 09.00 hod. práca s animátormi               

od 09.00 hod. - 09.45 hod. prednáška  „ Problémy sveta“ PhDr. Jana Adamcová,PhD.               

od 09.45 hod. - 09.55 hod. prestávka               

od 09.55 hod. - 10.40 hod. „Ako žijú deti v Afrike“  PhDr. Jaroslava Poloňová,PhD.               

od 10.40 hod. - 10.50 hod. prestávka               

od 10.50 hod.- 11.35 hod. diskusia na prednášanú tému a premietnutie dokumentov„Ako žijú deti v Afrike“

od 11.35 hod. - 11.45 hod. prestávkaod 11.45 hod. odchod na obed                

od 11.45 hod. - 13.00 hod. obed                

od 13.00 hod. - 15.00 hod. slávnostná promócia a odovzdanie diplomov                

od 15.00 hod. – 16.00 hod. práca s animátormi

 

Viac fotografií nájdete TU!