Detská univerzita sa teší obrovskému úspechu!

Detská univerzita sa teší obrovskému úspechu!
Detská univerzita sa konala od 2.03.2015 do 6.03.2015. To, ako to na vysokej škole chodí si mali možnosť vyskúšať deti od 7 do 14 rokov.
Poslaním Detskej univerzity bolo okrem zmysluplného využitia voľného prázdninového času aj podpora záujmu detí o nadobudnutie vedomostí a zvýšenie záujmu o štúdium na vysokej škole. Pre deti bol zabezpečený bohatý program s množstvom zaujímavých aktivít. Tieto aktivity boli rozdelene počas celého dňa do jednotlivých blokov tak, aby deti čo najviac zaujali. Pričom každý deň mali možnosť naučiť sa niečo nové o svete okolo nich. Samotné vyučovanie na Detskej univerzite sa začalo v pondelok 2. 3. 2015 ich imatrikulačným sľubom. Po ňom následoval týždeň prednášok, ktoré prebiehali doobeda v priestoroch samotnej školy. Deti tak mali možnosť si vyskúšať aké to je sedieť v ozajstných vysokoškolských laviciach. Naučili sa, že sa nemusia báť byť zvedavé a klásť prednášajúcim profesorom otázky k témam ktoré ich zaujali. Po prednáškach boli deti ohodnotené za ich aktivitu do ozajstných študijných indexov presne tak, ako ich starší kolegovia na škole. 
 
Po spoločnom obede, strávili deti svoj čas rôznymi spoločnými aktivitami mimo školy, resp. mimo školských lavíc v teréne. Mali možnosť tak navštívit NR SR - parlament, Detské múzeum, či Medzinárodný dom umenia pre deti - Bibiana. Samotný program bol tak pre deti zabezpečený od 7:30 hod do 16:00 hod. počas celého týždňa. Na konci prázdnin 6. 3. 2015 ako sa na správnych študentov patrí, bol všetkým malým študentom, ktorí sa zúčastnili štúdia na tejto Detskej univerzite slávnostne na promóciach za účasti ich rodičov udelený titul “Bakalárik” a diplom za úšpešné absolvovanie štúdia. 
 
 
Bc. Adela Holáková
Ústav sociálnej práce - študent