Beánia Vysokej školy sv. Alžbety, 2014

Beánia Vysokej školy sv. Alžbety, 2014

 

Dňa 26.11.2014 sa v priestoroch HSC Clubu na Vysokej 14 v Starom meste Bratislavy uskutočnila beánia Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. 
Beániu veľmi šikovne a úspešne zorganizoval študent 3. ročníka dennej formy štúdia sociálnej práce Róbert Močko a bola určená najmä na privítanie nových študentov školy, či už z katedry sociálnej práce, katedry sociológie, psychológie či z iných katedier Vysokej školy „sv. Alžebty“. 
 
Beániu poctili svojou návštevou aj prof. MUDr. Eva Grey, PhD., vedúca katedry sociálnej práce, či prof. PhDr. Alžbeta Mrázová, PhD., MPH so svojimi manželmi, a taktiež doc. Šuvada, ktorý sa však z dôvodu pracovných povinností nezdržal dlho. 
 
Mohlo by vás zaujímať: Aktualita >>
 
Kultúrny program beánie zabezpečili, po úvodnom slove prof. Grey, rapper umeleckým menom Direkt, po ňom DJ Hajtkovič a DJ Mihi. Nechýbala ani tombola, v ktorej prvého výhercu vylosovala práve pani profesorka Grey, a prvou cenou bol veľký darčekový kôš so zaujímavým obsahom. 
Študent Močko v role organizátora môže byť právom hrdý na svoj úspech, pretože študenti sa patrične zabávali, o čom svedčia aj priložené zábery z beánie. Dámy využili príležitosť predviesť sa vo večernej garderóbe a páni sa vo svojich oblekoch taktiež nenechali zahanbiť. 
Našli sa aj takí, ktorí prišli pozvať pani profesorku Grey a pani profesorku Mrázovú do tanca, teda o zábavu bolo postarané. Veríme, že aj v budúcich akademických rokoch sa nájdu podobní iniciatívci, ktorí sa podujmú na zorganizovanie podobne úspešnej študentskej akcie.
 
Autor: Galina Gomolčáková