Novinky

Zlyhanie civilizácie?!

Predseda Európskeho parlamentu pri príležitosti 70. výročia oslobodenia koncentračného tábora Osvienčim uviedol, že Židia v Európe sa aj dnes obávajú o svoju bezpečnosť. ,,Je to niečo, čo nás musí desiť a tomuto strachu musíme vzdorovať.” V tejto súvislosti je aktuálne nutné spomenúť útok na...

Rwanda: Krajina tisícich kopcov

Už pred nástupom na štúdium Misijnej a  charitatívnej práce na VŠ sv. Alžbety som dlho koketovala s myšlienkou odcestovať do Afriky. Čierny kontinent ma roky lákal svojou rozmanitou kultúrou, hudbou, tancom a tradíciami. Očaril ma až natoľko, že sa stal jedným z dôvodov pre výber vysokej...

Poviedka: Slnko v hline

,,...Človek musí umierať, aby poznal, čo sú deti ... Vy im dáte život, ony vám dajú smrť. Vy ich uvediete do sveta, ony vás z neho vyženú...“  Ráno. Z príjemného sna ma vyruší môj úhlavný nepriateľ - budík - svojím hlasným drnčaním. Ešte 5 minút... Žobroním, ani neviem od koho....

Rozhodovanie, Decision making

Abstrakt: Rozhodovanie sa je našou každodennou činnosťou, či už ide o rozhodovanie v bežných záležitostiach. Práve kvôli ďalekosiahlým dôsledkom, ktoré môže mať jedno rozhodnutie na celý náš život, ide o oblasť, ktorej bola v psychológii venovaná veľká pozornosť. Veď klasické ciele psychológie...

<< 1 | 2 | 3

Viac informácií na:

Neprehliadnite

Pozvánka

08.01.2016 13:17
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a ďalší domáci a zahraniční partneri Vás srdečne pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Medzinárodný dialóg o aspektoch sociálnej patológie medzi deťmi, adolescentmi a mladými...

Študijné odbory v akademickom roku 2015/2016

26.02.2015 14:49
– Sociálna práca  – Misijná a charitatívna práca  – Ošetrovateľstvo  – Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve  – Verejné zdravotníctvo  – Zubná technika  – Psychológia  – Sociológia – Fyzioterapia – Rádiologická...

Kontaktujte nás