Novinky

Ako ďaleko k rovníku a k chudobným

Osobná misijno-rozvojová skúsenosť z Kene a Južného Sudánu.   Na úvod sa vám prihovorím trochu rozprávkovo: „Kde bolo, tam bolo, v ďalekej krajine, žila jedna žena. Veľmi „malá“ žena. Malá pre svoj vzrast, ako aj pre svoju pokoru a „chudobu ducha“,...

Relikvia blahoslavenej Zdenky Schelingovej

Dňa 3. februára 2015 na sviatok svätého biskupa a mučeníka Blažeja, sme počas svätej omše v Univerzitnom Pastoračnom Centre Bl. Zdenky Schelingovej na Námestí slobody 3 dostali vzácny dar, od rehoľných sestier sv. Kríža. Tým darom bol Relikviár a dekrét z...

Ľudské práva žien a rodová rovnosť

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien Európska komisia pripomenula svoje odhodlanie odstraňovať rodovú nerovnosť v rámci celej EÚ.   Otázky súvisiace s rodovou rovnosťou sú vo verejnom diskurze často predmetom vášnivých debát, a to najmä preto, že skúmajú...

Linka detskej istoty, predstavenie organizácie

Linka detskej istoty (LDI) funguje od roku 1996 ako národný projekt Slovenského výboru (SV) UNICEF. Činnosť LDI vychádza zo základnej vízie a poslania UNICEF, ktorým je ochrana a podpora dodržiavania detských práv, a oblasť záujmu vymedzuje na...

Detská univerzita sa teší obrovskému úspechu!

Detská univerzita sa konala od 2.03.2015 do 6.03.2015. To, ako to na vysokej škole chodí si mali možnosť vyskúšať deti od 7 do 14 rokov. Poslaním Detskej univerzity bolo okrem zmysluplného využitia voľného prázdninového času aj podpora záujmu detí o...

Víťaz zlatej lopty 2014: Cristiano RONALDO

Profil hráča  Portugalska futbalová hviezda Cristiano Ronaldo začala s futbalom už v skorom veku. Ako 12 ročný sa dostal do futbalovej akadémie Sportingu Lisabon. V 17 rokoch už debutoval v A mužstve tohto historicky veľmi úspešného portugalského tímu. Netrvalo dlho pokiaľ si ho všimol sir...

Detská univerzita VŠZaSP 2015

Detská univerzita sa konala od 2.03.2015 do 6.03.2015. To, ako to na vysokej škole chodí si mali možnosť vyskúšať deti od 7 do 14 rokov. Poslaním Detskej univerzity je okrem zmysluplného využitia voľného prázdninového času aj podpora záujmu detí o nadobudnutie vedomostí a zvýšenie záujmu o...

Ako si splniť sen?

Mgr. Ján Herák, doktorand a sociálny pracovník pôsobiaci v Domovskom centre vzdelávania n. o. v Dunajskej Lužnej, nám o tom prezradí viac! Základná otázka: Čo vás priviedlo k štúdiu sociálnej práce?  Vždy bolo mojím snom pomáhať ľudom. Chcel som byť filantropom a humánnym človekom,...

Valentín verzus Láska

V  mesiaci február si pripomíname komerčný sviatok Valentín. Tento sviatok sa chápe ako deň zamilovaných, alebo deň lásky, obdarovávania. Často si všímam, že v  tento deň si zvykneme písať nežné lístočky, objímame sa, bozkávame sa a šepkáme si pekné slová. Tieto slová často majú...

Pôst

Pred pár týždňami sme si pripomínali sviatky narodenia Ježiša Krista a s radosťou sme spievali ,,Dnes sa nám narodil spasiteľ Kristus Pán”! Toto vianočné, pre mnohých čarovné obdobie trvalo do 11. januára 2015. Ďalší, veľmi významný kresťanský sviatok začíta 18. februára pôstnym obdobím. Hovoríme...

<< 1 | 2 | 3 >>

Viac informácií na:

Neprehliadnite

Pozvánka

08.01.2016 13:17
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a ďalší domáci a zahraniční partneri Vás srdečne pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Medzinárodný dialóg o aspektoch sociálnej patológie medzi deťmi, adolescentmi a mladými...

Študijné odbory v akademickom roku 2015/2016

26.02.2015 14:49
– Sociálna práca  – Misijná a charitatívna práca  – Ošetrovateľstvo  – Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve  – Verejné zdravotníctvo  – Zubná technika  – Psychológia  – Sociológia – Fyzioterapia – Rádiologická...

Kontaktujte nás