Z praxe

Rwanda: Krajina tisícich kopcov

Už pred nástupom na štúdium Misijnej a  charitatívnej práce na VŠ sv. Alžbety som dlho koketovala s myšlienkou odcestovať do Afriky. Čierny kontinent ma roky lákal svojou rozmanitou kultúrou, hudbou, tancom a tradíciami. Očaril ma až natoľko, že sa stal jedným z dôvodov pre výber vysokej...

Ako ďaleko k rovníku a k chudobným

Osobná misijno-rozvojová skúsenosť z Kene a Južného Sudánu.   Na úvod sa vám prihovorím trochu rozprávkovo: „Kde bolo, tam bolo, v ďalekej krajine, žila jedna žena. Veľmi „malá“ žena. Malá pre svoj vzrast, ako aj pre svoju pokoru a „chudobu ducha“, ktorú...