Spravodajstvo

Vplyv rehoľnej sestry na rómsku komunitu

Abstrakt: Problematikou rómskeho etnika sa zaoberá veľa štúdií a odborných literatúr. Autori poukazujú na odlišnosť rómskej menšiny od majoritného obyvateľstva. Rómska menšina má odlišnú kultúru, životný štýl, čo v majoritnej spoločnosti častokrát vyvoláva zvýšenú mieru odmietania...

Utečenci a migranti - súčasná situácia, naša a ich cesta ďalej

10. novembra sa na pôde Vysokej školy sv. Alžbety uskutočnila SPAY - jesenná konferencia a integračné fórum 2015 na mimoriadne vážnu tému – Utečenci a migranti, ktorá sa týka nielen celej Európy, ale aj každého z nás.   Naše postoje, názory či pocity sa rôznia a žiaľ, mnohí z nás sa...

Pohľad študentky na situáciu v Hegyeshallome

Záplava informácií  a noviniek z médií a rôznych iných zdrojov o migrantoch sa na nás chŕli  z každej strany. Všetci samozrejme máme  právo vytvoriť si na danú vec vlastný názor. Za  posledné obdobie som však postrehla  mnoho rasistických urážok, prejavy...

Osobnosť: Don António Srholec

Stretnúť dnes človeka, ktorý sa dotkne vášho srdca, pohladí vašu dušu a v  jeho blízkosti pociťujete jeho spriaznenosť s vami, je veľmi zriedkavé.   Don Anton Srholec, alebo „don António“ ako ho mnohí volajú, je takýmto človekom a  navyše kňazom, ktorý vo svojom...

PhDr. Dagmar Štiavnická, Dis. Viceprezidentka a členka výkonne rady Alumni klubu Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Časopis Bonitas je určený predovšetkým mladým ľuďom, študentom stredných škôl, ktorí majú ešte svoje sny. Nuž moja prvá trochu netradičná otázka znie: Aký bol Váš najväčší detský sen? Splnil sa? Podľa seba určite viete, že v detskom veku je všetko bezstarostné a deti ako rastú a dospievajú majú v...

Začala sa spolupráca s unikátnou univerzitou

Inštitút Misijnej práce a  tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. Vysokej školy zdravotníctva a  sociálnej práce sv. Alžbety v máji tohto roku začal spoluprácu so zaujímavou a  unikátnou ruskou univerzitou. V roku 1990 bol v  Moskve zriadený štátny inštitút zameraný na...

Patrocínium v Šaštíne - 15. septembra 2015

  Každoročne si slovenský národ pripomína Sedembolestnú Pannu Máriu. My, národ slovenský, si uctievame Božiu Matku ako svoju národnú Patrónku. V iných krajinách je známa pod menom „Bolestná Panna Mária“ (lat. Virgo Maria Dolorosa).   Samozrejme, „sedem“ je...

Ústav zdravotníckych disciplín je súčasťou VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave

Ústav zdravotníckych disciplín je súčasťou Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a bol vytvorený na základe rozhodnutia rektora Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety z mája 2014. Ústav zastrešuje programy, ktoré...

Relikvia blahoslavenej Zdenky Schelingovej

Dňa 3. februára 2015 na sviatok svätého biskupa a mučeníka Blažeja, sme počas svätej omše v Univerzitnom Pastoračnom Centre Bl. Zdenky Schelingovej na Námestí slobody 3 dostali vzácny dar, od rehoľných sestier sv. Kríža. Tým darom bol Relikviár a dekrét z...

Ľudské práva žien a rodová rovnosť

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien Európska komisia pripomenula svoje odhodlanie odstraňovať rodovú nerovnosť v rámci celej EÚ.   Otázky súvisiace s rodovou rovnosťou sú vo verejnom diskurze často predmetom vášnivých debát, a to najmä preto, že...

1 | 2 >>