Projekty školy

Rwanda: Krajina tisícich kopcov

Už pred nástupom na štúdium Misijnej a  charitatívnej práce na VŠ sv. Alžbety som dlho koketovala s myšlienkou odcestovať do Afriky. Čierny kontinent ma roky lákal svojou rozmanitou kultúrou, hudbou, tancom a tradíciami. Očaril ma až natoľko, že sa stal jedným z dôvodov pre výber vysokej...