Odborné články, štúdie, recenzie

Rozhodovanie, Decision making

Abstrakt: Rozhodovanie sa je našou každodennou činnosťou, či už ide o rozhodovanie v bežných záležitostiach. Práve kvôli ďalekosiahlým dôsledkom, ktoré môže mať jedno rozhodnutie na celý náš život, ide o oblasť, ktorej bola v psychológii venovaná veľká pozornosť. Veď klasické ciele psychológie...

Reedukácia detí z málopodnetného prostredia v reedukačných centrách

Abstrakt: Práca popisuje konkrétne pracovné činnosti odborných a pedagogických pracovníkov v špeciálno-výchovných zariadeniach, podrobnejšie prácu s klientom pri tvorení individuálnych reedukačných plánov. Oboznamuje so základnou klasifikáciou špeciálno-výchovných zariadení, ich úlohou a...

Okultná symbolika ako súčasný fenomén medzi mladými ľuďmi (Occult symbolism as the current phenomenon among young people)

Abstrakt: Štúdia reflektuje súčasnú okultnú symboliku medzi mladými ľuďmi ako novodobý sociálno-patologický jav. Demonštruje moderné symboly okultizmu a jeho symboliky v spoločnosti  a rodine. Ide o novodobý sociálno-patologický jav, ktorého problematika sa nerieši len v školskom prostredí,...