Kalendár akcií

POZVÁNKA

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a ďalší domáci a zahraniční partneri Vás srdečne pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Medzinárodný dialóg o aspektoch sociálnej patológie medzi deťmi, adolescentmi a mladými...

VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave organizuje počas jarných prázdnin Detskú univerzitu!

VŠZaSP sv. Alžbety v spolupráci s Linkou detskej istoty, pripravuje pilotný projekt na jarne prázdniny pre deti z Bratislavy a blízkeho okolia s názvom Detská univerzita. Dovoľujeme si osloviť rodičov, ktorí sa chcú postarať, o zmysluplne trávenie jarných prázdnin svojich deti. Zároveň...

Pozvánka

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a ďalší domáci a zahraniční partneri Vás srdečne pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Medzinárodný dialóg o aspektoch sociálnej patológie medzi deťmi, adolescentmi a mladými dospelými SPAY...

29. 4. 2015 

11. Celoslovenské kolo ŠVOČ v odbore sociálna práca na VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, viac info tu:
 
2. 3.-6. 3. 2015
VŠZaSP sv. Alžbety v spolupráci s Linkou detskej istoty pripravuje pilotný projekt s názvom Detská Univerzita. Projekt je zameraný na deti vo veku od 7 do 14 rokov, termín podávania prihlášok do 31. januára 2015
 
10. 3. 2015
 „Prosím pomôž mi“ Medzinárodná konferencia sociálno-patologických javov