Aktivity

Detská univerzita sa teší obrovskému úspechu!

Detská univerzita sa konala od 2.03.2015 do 6.03.2015. To, ako to na vysokej škole chodí si mali možnosť vyskúšať deti od 7 do 14 rokov. Poslaním Detskej univerzity bolo okrem zmysluplného využitia voľného prázdninového času aj podpora záujmu detí o...

Detská univerzita VŠZaSP 2015

Detská univerzita sa konala od 2.03.2015 do 6.03.2015. To, ako to na vysokej škole chodí si mali možnosť vyskúšať deti od 7 do 14 rokov. Poslaním Detskej univerzity je okrem zmysluplného využitia voľného prázdninového času aj podpora záujmu detí o nadobudnutie vedomostí a...

Študentská vedecká odborná činnosť v odbore Sociálna práca

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave v akademickom roku 2014/2015 organizuje celoslovenské kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ďalej len „ŠVOČ“). XI. ročník ŠVOČ sa bude konať 29.4.2015 v Európsky deň solidarity a spolupráce medzi generáciami na VŠ ZaSP...

Študentská konferencia: Spiritualita v rozvojových a humanitárnych činnostiach

Dňa 12.12.2014 sa v priestoroch auly Inštitútu misijnej práce a tropického zdravotníctva na Poliankach konala 1.študentská konferencia na tému Spiritualita v rozvojových a humanitárnych činnostiach.    Organizoval ju tím študentov 3.ročníka denného štúdia z Katedry misiológie pod...