Novinky

Vplyv rehoľnej sestry na rómsku komunitu

Abstrakt: Problematikou rómskeho etnika sa zaoberá veľa štúdií a odborných literatúr. Autori poukazujú na odlišnosť rómskej menšiny od majoritného obyvateľstva. Rómska menšina má odlišnú kultúru, životný štýl, čo v majoritnej spoločnosti častokrát vyvoláva zvýšenú mieru odmietania...

POZVÁNKA

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a ďalší domáci a zahraniční partneri Vás srdečne pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Medzinárodný dialóg o aspektoch sociálnej patológie medzi deťmi, adolescentmi a mladými...

Memoriál: Ing. Ján Juristy, PhD.

Dňa 14.11.2015 nás náhle opustil náš kamarát, kolega, Ing. Ján Juristy, PhD. Pohreb sa konal 17.11.2015.    V septembri tohto roku, keď sme mali štátnice, sa mi Janko prihovoril slovami: „Prosím, mohli by sme si potykať?“ Neváhal som ani sekundu. Janka som poznal krátko, azda len...

Utečenci a migranti - súčasná situácia, naša a ich cesta ďalej

10. novembra sa na pôde Vysokej školy sv. Alžbety uskutočnila SPAY - jesenná konferencia a integračné fórum 2015 na mimoriadne vážnu tému – Utečenci a migranti, ktorá sa týka nielen celej Európy, ale aj každého z nás.   Naše postoje, názory či pocity sa rôznia a žiaľ, mnohí z nás sa...

Osobnosť: Don António Srholec

Stretnúť dnes človeka, ktorý sa dotkne vášho srdca, pohladí vašu dušu a v  jeho blízkosti pociťujete jeho spriaznenosť s vami, je veľmi zriedkavé.   Don Anton Srholec, alebo „don António“ ako ho mnohí volajú, je takýmto človekom a  navyše kňazom, ktorý vo svojom...

Rozhovor: MUDr. Miroslav Mikolášik

Slovenský poslanec Európskeho parlamentu za KDH, člen poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov), predseda Pracovnej skupiny Európskej ľudovej strany pre bioetiku a ľudskú dôstojnosť, dlhoročne pôsobiaci vo Výbore pre regionálny rozvoj a Výbore pre životné...

MIGRANTI: Pohľad študentky na situáciu v  Hegyeshallome

Záplava informácií a  noviniek z  médií a rôznych iných zdrojov o migrantoch sa na nás chŕli z každej strany. Všetci samozrejme máme právo vytvoriť si na danú vec vlastný názor. Za posledné obdobie som však postrehla mnoho rasistických urážok, prejavy hraničiace až...

PhDr. Dagmar Štiavnická, Dis. Viceprezidentka a členka výkonne rady Alumni klubu Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.

Časopis Bonitas je určený predovšetkým mladým ľuďom, študentom stredných škôl, ktorí majú ešte svoje sny. Nuž moja prvá trochu netradičná otázka znie: Aký bol Váš najväčší detský sen? Splnil sa? Podľa seba určite viete, že v detskom veku je všetko bezstarostné a deti ako rastú a dospievajú majú v...

Patrocínium v Šaštíne - 15. septembra 2015

  Každoročne si slovenský národ pripomína Sedembolestnú Pannu Máriu. My, národ slovenský, si uctievame Božiu Matku ako svoju národnú Patrónku. V iných krajinách je známa pod menom „Bolestná Panna Mária“ (lat. Virgo Maria Dolorosa).   Samozrejme, „sedem“ je...

Pohľad študentky na situáciu v Hegyeshallome

Záplava informácií  a noviniek z médií a rôznych iných zdrojov o migrantoch sa na nás chŕli  z každej strany. Všetci samozrejme máme  právo vytvoriť si na danú vec vlastný názor. Za  posledné obdobie som však postrehla  mnoho rasistických urážok, prejavy...

1 | 2 | 3 >>

Viac informácií na:

Neprehliadnite

Pozvánka

08.01.2016 13:17
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a ďalší domáci a zahraniční partneri Vás srdečne pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Medzinárodný dialóg o aspektoch sociálnej patológie medzi deťmi, adolescentmi a mladými...

Študijné odbory v akademickom roku 2015/2016

26.02.2015 14:49
– Sociálna práca  – Misijná a charitatívna práca  – Ošetrovateľstvo  – Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve  – Verejné zdravotníctvo  – Zubná technika  – Psychológia  – Sociológia – Fyzioterapia – Rádiologická...

Kontaktujte nás